Online sessies RSV - verloop


MODULE 1: Relatievorming

MODULE 2: Sexting, mijn grenzen en wensen

MODULE 3: Vruchtbaarheid en Anticonceptie

MODULE 4: Onverwacht zwanger, wat als het mij overkomt?

 

Iedere module duurt 1 lesuur (50 minuten).

Idealiter worden deze modules aan de leerlingen aangeboden over een periode van 2 tot 4 weken, waarbij zij 1 tot 2 modules per week kunnen volgen.  


Waarom vervolgsessies? 

Verschillende sessies plannen over een langere periode draagt bij tot een groter draagvlak om in die periode, vanuit de school met de leerlingen en de leerlingen onder elkaar, in gesprek te gaan over de aangeboden onderwerpen. 


Algemeen verloop

De lessen worden gegeven via ZOOM-sessies die geprojecteerd wordt via de beamer in de klas. Er is interactie tussen lesgever en leerlingen mogelijk via de microfoon en camera van de laptop in de klas. Op deze manier is er ook kans om rechtstreeks of via de chat vragen stellen. Er bestaat ook de mogelijkheid dat de leerlingen de online sessie individueel volgen, via een persoonlijk scherm.

De aanwezigheid van een begeleidende leerkracht in de klas is vereist om een goed verloop te kunnen garanderen en om eventuele reacties van leerlingen op de gegeven inhoud op te vangen.  

Leerlingen krijgen voorafgaand aan de online sessie een korte online vragenlijst om anoniem in te vullen. De antwoorden die hier gegeven worden, worden (anoniem) in de les verwerkt.

In iedere module worden, naargelang de inhoud, steeds verschillende werkvormen gebruikt. Hier kan je enkele voorbeelden van gebruikte werkvormen zien.

Na afloop wordt er feedback van zowel leerlingen als leerkrachten gevraagd. 

De ONLINE SESSIES zijn een veilige manier van RSV op school!