Tarieven en afspraken


Hoe gaat het in zijn werk?

 • De aanvraag komt telefonisch, per e-mail of via de website binnen
 • De RSV-verantwoordelijke neemt contact op met diegene die de workshopaanvraag heeft gedaan en bevestigt de data
 • Onze administratie stuurt de bevestiging met alle afspraken en de offerte voor de gekozen sessie op naar de aanvrager
 • De aanvrager of de verantwoordelijke stuurt de offerte terug voor akkoord
 • Ongeveer twee tot één week voor de eigenlijke workshop zal onze voorlichter de verdere praktische afspraken met de aanvrager maken: lokaal, parking, samenstelling groep, gevoeligheden, exacte aanvangsuur...
 • De facturatie wordt na de les-data verstuurd

 

 

 • Omwille van praktische redenen kunnen wij géén parallelle sessies voorzien. Dit betekent dat er maximaal 5 modules (5 lesuren) per lesdag kunnen geboekt worden.

 • Wij raden aan om niet meer dan 25 lln in 1 klas samen te zetten voor het volgen van de online sessie RSV. 

 

Praktische afspraken online sessies

 • De online sessies worden gegeven via het ZOOM-platform
 • Tijdens de zoom-sessie moet er een begeleidende leerkracht aanwezig zijn in de klas

 • De begeleidende leerkracht moet in het bezit zijn van de link naar de zoom- sessie vóór de aanvang van de sessie

 • Er moet ingelogd worden in de zoomsessie met een laptop, tablet of PC die indien mogeljk over een camera en microfoon beschikt. Deze laptop, tablet of PC moet verbonden zijn met de beamer aanwezig in het lokaal
 • Indien mogelijk 2 of 3 smartphones of tablets verbonden met internet via WIFI of data en waarop de APP Kahoot! geïnstalleerd staat.
 • In scholen waar alle leerlingen in het bezit zijn van een persoonliike tablet kan de online sessie ook individueel gevolgd worden.

 • De leerlingen krijgen vóór iedere module een online vragenlijst die zij anoniem dienen in te vullen. De antwoorden van deze vragenlijst worden (anoniem) in de lessen verwerkt.