Waarom Relationele Seksuele Vorming?


Wanneer jongeren in de puberteit komen worden ze geconfronteerd met het feit dat hun onderlijf en hun seksualiteit ontluikt. Hoe jongens en meisjes tijdens de puberteit hun eigen lichaam met hun vruchtbaarheid ontdekken, beleven en waarderen, heeft een grote invloed op hun zelfbeeld en hun levensgevoel.

Wij willen inzetten op relaties want seksuele vorming is in de eerste plaats relationele vorming. Tijdens onze workshops zullen we steevast een beroep doen op de jongeren, hun inlevingsvermogen en hun sociale competenties. Hierbij willen we jongeren ondersteunen in het aangaan van duurzame relaties en hen bewustmaken dat seksualiteit te maken heeft met respect en verantwoordelijkheid voor elkanders vruchtbaarheid en gezondheid. Het zich verantwoordelijk weten voor zijn eigen seksuele ontwikkeling helpt jongeren immers op weg naar volwassenheid. Jongeren hebben dan ook recht op juiste en volledige informatie, op groei in respect voor zichzelf en de ander. Wetenschappelijke informatie, creatieve interactie en hoopgevende getuigenissen maken deel uit van de verschillende programma's.

Om de lichamelijke veranderingen in de totale persoonlijkheid te integreren is een voortdurende confrontatie van de eigen mening met die van de anderen nodig. De eigenwaarde ontwikkelt zich doorheen contacten met anderen. Dit gebeurt het makkelijkst door een intensieve verbale communicatie. Over de eigen wensen en gevoelens open met elkaar leren praten is niet alleen voor het vinden van de identiteit een belangrijke stap, maar ook voor de ontwikkeling van enige bekwaamheid binnen een partnerrelatie.

De verschillende workshops worden gegeven in een holistisch kader, waarbij de hele menselijke persoon centraal staat. De focus ligt op het bijbrengen van respect voor het eigen lichaam, dat van anderen en voor het wonder van het leven.