Kwaliteitsgarantie


Onze kwaliteitsgarantie 'Relationele Seksuele Vorming'

 
JIL-vzw geeft een kwaliteitsvol aanbod van relationele seksuele vorming (RSV) vanuit een duidelijke en heldere visie en doelstellingen die op hun beurt de basis vormen van een doordacht pedagogisch project.

In al onze activiteiten werken we vanuit een actief pluralistische visie omschreven in ons waardencharter.

JIL geeft aan scholen en verenigingen de garantie op deze hoogstaande en kwaliteitsvolle relationele seksuele vorming door:

  • gebruik te maken van de kadermethodieken van een goed gezondheidsbeleid van de Vlaamse Onderwijsraad
  • aan te sluiten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het Vlaamse onderwijs of richtlijnen van andere sectoren
  • ons aanbod en doelstellingen te baseren op de handvatten voor samenwerking met externe organisaties van de Vlaamse Onderwijsraad. Deze leidraad vindt zijn waarheidsgetrouwe vertaling in onze twaalf handvatten die garant staan voor een kwaliteitsvolle samenwerking
  • steeds gebaseerd te zijn op wetenschappelijk en ‘evidence based’ onderzoek en op besluiten van internationale verdragen
  • RSV-activiteiten te brengen met professionele medewerkers en kwaliteitsvol materiaal