Handvatten voor samenwerking


Voor ons aanbod, doelstellingen en kwaliteitsgarantie maken we gebruik van de handvatten voor samenwerking met externe organisaties van de Vlaamse Onderwijsraad. Deze leidraad vindt zijn waarheidsgetrouwe vertaling in onderstaande twaalf handvatten die garant staan voor een kwaliteitsvolle samenwerking.

Onze 12 Handvatten voor een kwaliteitsvolle relationele seksuele vorming:

 1. Al onze workshops worden vanuit een holistische en personalistische visie gebracht. 
 2. Er worden pedagogisch verantwoorde en positieve boodschappen gegeven i.v.m. gezondheid en we zijn er op ingesteld om kinderen en jongeren te leren om zelf ‘gezonde’ keuzes te maken. Deze positieve boodschappen zijn verder uitgeschreven in ons pedagogisch project.
 3. Kinderen en jongeren worden aangeleerd om zelf te leren inschatten wat mogelijke risico’s zijn.
 4. Alle gebruikte materialen en methodieken zijn hedendaags en sluiten aan bij de leeftijden en leefwereld van de jongeren. De tussenkomsten van onze RSV-coaches zijn daar ook op afgestemd. 
 5. Tal van vakoverschrijdende eindtermen (voeten) in het secundair onderwijs worden met onze voorlichting bereikt. Meer specifiek betreffende de lichamelijke gezondheid en veiligheid (context 1), de mentale gezondheid (context 2) en de sociorelationele ontwikkeling (context 3).
 6. Ervaringen met klassen en scholen worden geëvalueerd en de meest relevante plaatsen we op de website.
 7. Er wordt enkel gewerkt vanuit evidence-based wetenschappelijke studies en met evidence-based methodes en materialen.
 8. Ons aanbod is er zowel op gericht om kennis te laten verwerven als het bijbrengen van vaardigheden en attitudes.
 9. De school blijft eigenaar en regisseur van het leerproces dat met de leerlingen loopt. De leerkracht is best aanwezig tijdens deze workshops om het proces verder te zetten en zich te vergewissen van de kwaliteit. Zonder de participatie van de school in deze thema’s kan de gezondheidsmatrix niet compleet zijn.
 10. Het vooraf bespreken met de leerlingen van de activiteit kan de aandacht en de participatie van de jongeren vergroten. Zeker als dit gekaderd wordt binnen het bredere leerproces. Een document, app of opdracht kan door ons op voorhand worden aangeboden.
 11. Om de veiligheid en het vertrouwen bij leerlingen te waarborgen maken we bij het begin van de workshop duidelijke afspraken met de leerlingen. Respect voor ieders mening en bestaande verschillen zijn een basisattitude.
  Met de organiserende leerkracht, coördinator of directie zal op voorhand besproken worden of de groep ‘voldoende veilig’ is om gevoelige thema’s te bespreken.
 12. Diversiteit zien we eerder als een uitdaging dan als een belemmering. Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, dezelfde menselijke aanpak, dezelfde positieve benadering. Ieder individu wordt gestimuleerd om eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen.