Visie


JIL-vzw wil in samenwerking met ‘Jij en Ik’ jongeren ondersteunen in hun relationele groei en seksuele ontwikkeling

Hoewel seksualiteit maar een klein onderdeel van ons mens zijn uitmaakt, bepaalt het wel ons hele leven. Binnen de partnerverhouding zal een goede seksuali­teits­beleving het welbevinden bevorderen. Seksualiteit zal naast een intense lustbeleving enerzijds, anderzijds soms ook een bedreiging inhouden. Puberen en de ont­luiken­de vruchtbaarheid is echter geen ziekte, geen gevaar op zichzelf, maar iets mooi, dat mag gekoesterd en beschermd worden, om als een deel van mijn zijn een unieke plaats te krijgen binnen de liefdesrelatie.

Binnen deze visie op jongeren willen we een boodschap brengen die jongeren begeleidt naar een verantwoord omgaan met seksualiteit en hen tegelijkertijd ook de instrumenten aanreikt om relaties duurzaam op te bouwen.

Hoe jongens en meisjes hun eigen lichaam ontdekken, beleven en waarderen, heeft een grote invloed op hun zelfbeeld en hun levensgevoel.