Ons team


Ons RSV-team is multidisciplinair en bestaat uit

  • dokters
  • CLB-artsen
  • psychologen
  • psychotherapeuten
  • pedagogen
  • maatschappelijk werksters
  • verpleegkundigen
  • thuiswerkers
  • leerkrachten

Allen zijn binnen hun vakgebied of als vrijwilliger op een begeesterde manier bezig met jongeren en/of met seksualiteit.

Samen willen wij het verschil maken en een positieve boodschap brengen aangaande relaties en seksualiteit.

Seksuele vorming is in de eerste plaats relationele vorming.