Jongeren Info Life vzw (JIL)


JIL-vzw biedt hulp aan vrouwen en meisjes bij een ongewenste of onverwachte zwangerschap, die omwille van deze onbedoelde zwangerschap in een moeilijke situatie zijn geraakt. Vanuit deze expertise, geeft JIL workshops "relationele seksuele vorming" in scholen en aan verenigingen. JIL vindt het ongeboren leven waardevol en gaat er vanuit dat het ongeboren leven het recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.

De JIL-workshops "relationele seksuele vorming" zijn afkomstig van de Nederlandse organisatie SIRIZ, die in Nederland jaarlijks meer dan 18.000 jongeren bereikt met deze gewaardeerde lespakketten.

Seksualiteit is veel meer dan de ontmoeting van 2 lichamen. Het is de volledige gave van lichaam, ziel en hart aan elkaar, wat liefde heet.