Bethesda


Bethesda vzw is een christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen en staat open voor iedereen die advies of begeleiding nodig heeft rond volgende thema's:

  • Communicatie,
  • Huwelijk en Gezin
  • Seksualiteit
  • Echtscheiding
  • Opvoeding
  • Relatieconflicten

Opvoeden tot weerbaarheid leert jongeren om te weerstaan aan de druk vanuit de peergroep en kan hen behoeden voor veel problemen.