Partners

Jongeren Info Life vzw (JIL)

JIL-vzw biedt hulp aan vrouwen en meisjes bij een ongewenste of onverwachte zwangerschap, die omwille van deze onbedoelde zwangerschap in een moeilijke situatie zijn geraakt. Vanuit deze expertise, geeft JIL workshops "relationele seksuele vorming" in scholen en aan verenigingen. JIL vindt het ongeboren leven waardevol en gaat er vanuit dat het ongeboren leven het recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.

De JIL-workshops "relationele seksuele vorming" zijn afkomstig van de Nederlandse organisatie SIRIZ, die in Nederland jaarlijks meer dan 18.000 jongeren bereikt met deze gewaardeerde lespakketten.


JijenIK

Jij en ik, een wonder is een organisatie die alle thema’s rond vruchtbaarheid op een creatieve, wetenschappelijke en respectvolle manier aanbrengt en openheid creëert om te praten, te delen rond die thema’s, met respect voor ieders eigenheid.


Emmanuël

Ons team bestaat uit drie gezinnen die ruime uiteenlopende ervaring hebben. Deze ervaring willen wij gebruiken om andere mensen te helpen met specifieke problemen rond zwangerschap of kinderen met speciale noden.


CAG

Hulp en begeleiding aan vrouwen met ongewenste zwangerschap.


Bethesda

Bethesda vzw is een christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen en staat open voor iedereen die advies of begeleiding nodig heeft rond volgende thema's:

  • Communicatie,
  • Huwelijk en Gezin
  • Seksualiteit
  • Echtscheiding
  • Opvoeding
  • Relatieconflicten

Levensadem

Informatie, hulp en begeleiding voor vrouwen en paren die hun zwangerschap om welke reden ook in vraag stellen. persoonlijke begeleiding voor vrouwen en paren bij de verwerking van miskraam of abortus.


Instituut Reinier de Graaf

Het Instituut Reinier de Graaf (vzw) onderzoekt, evalueert en verspreidt geloofwaardige wetenschappelijke gegevens in begrijpelijke en bruikbare vorm.

Op basis hiervan kunnen gezonde beslissingen worden genomen inzake seksuele en relationele vorming en seksueel gedrag. Zo kan het welzijn van individuele personen en van de gemeenschap verbeterd worden.


Puberen en de ontluikende vruchtbaarheid is geen ziekte, geen gevaar of risico, maar iets mooi, dat mag gekoesterd en beschermd worden.