Voeten


De eindtermen, ontwikkelingsdoelen en meer specifiek de vakoverschrijdende eindtermen (voeten) zijn voor de scholen de fundamenten om te werken aan een gezondheidsbevorderende levensstijl bij kinderen en jongeren. 

De vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2010 situeren zich aangaande onze voorlichting binnen context 1 (lichamelijke gezondheid en veiligheid) en in grotere mate binnen context 2 (mentale gezondheid) en context 3 (sociorelationele ontwikkeling).

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • leerlingen nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact

Context 2: mentale gezondheid

 • leerlingen erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp
 • aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en veranderingen in de pubertijd
 • kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag
 • stellen zich weerbaar op

Context 3: sociorelationele ontwikkeling

 • leerlingen kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen
 • erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties
 • accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie
 • doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik
 • bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking
 • uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen