Veilige relatie


Een veilige relatie is duurzaam, aanvaardt en respecteert de grenzen van betrokken personen.

Adolescenten (12-16 jaar) zijn op dit vlak nog zoekende. Ze koesteren een beetje naïef het romantisch liefdesideaal maar willen en kunnen een duurzame relatie moeilijk waarmaken.

Virtuele of oppervlakkige relaties op sociale media oefenen op veel jongeren een grote aantrekkingskracht uit. Zo worden relaties eerder een spel.

Toch hebben jongeren grenzen nodig. Zo leren ze immers omgaan met andermans grenzen. Ouders, begeleiders en leerkrachten kunnen hen zo leren om later volwassen relaties aan te gaan.

Leren opkomen voor jezelf, afspraken maken en nakomen, rekening houden met de andere, praten over gevoelens, conflicten zonder geweld oplossen, dat willen jongeren leren.

De seksuele revolutie na de jaren zestig van vorige eeuw ontkoppelde de seksualiteit van de relatie en de ermee verbonden liefde. Seksuele taboes opheffen, zou alles vergemakkelijken. Helaas hebben vandaag veel jongeren en volwassenen moeilijkheden om diepgaande relaties aan te gaan.

Jongeren geven aan voldoende geïnformeerd te zijn aangaande seksualiteit maar geven ook grif toe dat ze het moeilijk hebben met het relationele. Waar kunnen zij terecht met hun gevoelens? Hoe brengen ze verbondenheid tot stand? Waar kunnen ze praten over verliefdheid en vriendschap? Allemaal aspecten die de basis voor een duurzame relatie kenmerken. Hun ouders zijn veelal zelf hun weg aan het zoeken binnen hun gewijzigde relaties in onze complexe samenleving. Daar kunnen ze ook niet terecht.

Relationele seksuele vorming, kortweg RSV, moet de kwaliteit van menselijke relaties verbeteren door te vertrekken van fundamentele menselijke waarden en normen.

Telkens opnieuw moet worden nagedacht over de gevolgen van het gedrag dat men stelt, de te nemen verantwoordelijkheid en de te bewaken of te respecteren grenzen. Zo kunnen jongeren duurzame en veilige relaties tot stand brengen want ‘veilig vrijen’ doe je in de eerste plaats in een 'veilige relatie'.