Veilig vrijen in een veilige relatie


Vandaag is het ondenkbaar dat men de jongeren niet zou voorlichten. Men wenst er ook steeds vroeger mee te beginnen om mee te zijn met de ontwikkelingen van de jeugd.

De staat, de maatschappij en ook de ouders en opvoeders willen jongeren bewust maken van mogelijke gevaren die ze lopen wanneer ze experimenteren en genieten van seksuele relaties. Mogelijke gevaren zijn allerhande soa’s, tienerzwangerschappen, maar ook meer emotionele problemen, waar men misschien niet altijd direct oog voor heeft.

De overheid heeft sinds vele jaren zwaar geïnvesteerd in allerlei preventie-campagnes om voor deze gevaren te waarschuwen.
Toch blijkt na decennia investeren dat zowel het aantal soa's als het aantal onbedoelde zwangerschappen alsmaar toenemen. 
Een grondige analyse en evaluatie van de preventie, zoals ze nu gevoerd wordt, dringt zich dan ook op. Geen enkel anti-conceptiemiddel kan immers 100% veiligheid garanderen.

Onze ervaring vanuit de hulpverlening leert ons dat je daarom best ‘veilig kan vrijen’ in een ‘veilige relatie’. Als het dan al eens anders loopt, dan ben je alvast met twee en kan je dit samen bespreken.

Duurzame relaties staan vandaag sterk onder druk. Jongeren zijn hierin zeer kwetsbaar. Zij worden eerder emotioneel aangesproken via allerhande kanalen en minder op wetenschappelijke basis. Kiezen vraagt kennis, en daar dragen ouders, leerkrachten, opvoeders,… een belangrijke verantwoordelijkheid.

  • Correcte en volledige informatie kunnen jongeren (en volwassenen) een beter inzicht geven in hun persoon en verlangens en hen helpen om daar positief mee om te gaan. Zo leren ze hun verantwoordelijkheid op te nemen in hun eigen leven en in hun relaties met anderen.
  • Voor jongeren is het belangrijk dat ze kunnen praten over wat ze voelen, met de ouders, vrienden en vriendinnen, vertrouwenspersonen. Iemand die begripvol kan luisteren kan hun gevoelens leren kanaliseren. Ook biedt het kansen om hun spanning en gevoelens beter te begrijpen en te aanvaarden.

We willen dan ook volledig inzetten op thema’s zoals relatievorming, seksualiteit en vruchtbaarheid en willen deze positief benaderen. Wij wensen te beantwoorden aan de terechte vraag van ouders en maatschappij die bezorgd zijn om de 'reproductieve gezondheid' van hun kinderen.