Onze RSV past binnen verschillende bestaande vakoverschrijdende eindtermen of VOETEN


Voor de 2e en 3e graad secundair

In afwachting van de verdere ontwikkeling en implementatie van de nieuwe eindtermen, zijn op dit moment nog steeds de bestaande VOETEN van kracht.

Onze voorlichting RSV past binnen context 1 (lichamelijke gezondheid en veiligheid) en in grotere mate binnen context 2 (mentale gezondheid) en context 3 (sociorelationele ontwikkeling).

 


Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid

·       leerlingen nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact

 


Context 2: mentale gezondheid

·       leerlingen erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp

·       aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en veranderingen in de pubertijd

·       kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag

·       stellen zich weerbaar op

 


Context 3: sociorelationele ontwikkeling

Leerlingen 

·       kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen

·       erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties

·       accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie

·       doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik

·       bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevings­vormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking

·       uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen