Onze RSV gastlessen volgen de eindtermen


De eindtermen zijn voor de scholen de fundamenten om te werken aan een gezondheidsbevorderende levensstijl bij kinderen en jongeren. De oude eindtermen waren meer dan 20 jaar oud. Ze sloten niet zo goed meer aan bij de leefwereld van de jongeren van vandaag.

Daarom worden de eindtermen volledig herzien. De nieuwe eindtermen worden gradueel ingevoerd. Onze gastlessen Relationele Seksuele Vorming (RSV) volgen dit invoerschema, en zijn conform de van toepassing zijnde eindtermen.

Onze RSV-lessen volgen de eindtermen
in alle graden van het secundair.


In de eerste graad

In het schooljaar 2019-2020 werd er gestart met de nieuwe eindtermen in het eerste leerjaar van de eerste graad.

In het schooljaar 2020-2021 is het tweede leerjaar van de eerste graad aan de beurt. Tot dan zijn de bestaande eindtermen nog van toepassing in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Lees hier meer over de nieuwe eindtermen en RSV in 1e graad    


In de tweede en derde graad

De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair zijn volop in ontwikkeling. Deze zullen eveneens gradueel worden ingevoerd vanaf schooljaar 2021-2022. In afwachting, zijn hier de bestaande vakoverschrijdende eindtermen nog van kracht.  

Lees hier meer over de eindtermen en RSV in 2e en 3e graad